Phuket News :

CIC ภูเก็ต เปิดศูนย์ต้อนรับคณบดีศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่และนักเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

CIC ภูเก็ต พร้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้ เปิดศูนย์ต้อนรับคณบดีศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่และนักเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 อุทยานการเรียนรู้ PK park ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน และห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต นำโดย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต นายพรณรงค์ อ่อนชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ CIC ภูเก็ต ให้การตัอนรับผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์และคณะ จำนวน 13 ท่าน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ในลักษณะเชื่อมโยงองค์ความรู้แต่ละด้านและการสร้างสรรค์งานบริการห้องสมุดให้มีชีวิต พร้อมชมพื้นที่ให้บริการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

และในวันที่ 18 สิงหาคม 62 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต จัดค่ายกิจกรรมให้ความรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์และเรียนรู้การเล่นบอร์ดเกม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 70 คน โดยแบ่งกิจกรรมเป็นภาคเช้าและบ่าย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

Comments

comments