CIC สนุกคิด-สนุกเล่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำเดือนธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 15 และ 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) Phuket Creativity & Innovation Center จัดกิจกรรมรายสัปดาห์ CIC สนุกคิด-สนุกเล่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยชวนน้องๆมาร่วมกิจกรรมและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ผ่านการลงมือทำ และเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยนำวัสดุรอบตัวมาประดิษฐ์ในกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน ด้วยการปั้นแป้งตัวการ์ตูนในนิทาน การประดิษฐ์ DIY ณ ห้องสมุด CIC ชั้น 2 และการเล่นบอร์ดเกมหรือเกมกระดาน ณ ห้องเกม ชั้น 1 โดยมีเกมกระดานหลายรูปแบบให้เลือกเล่น ตามความเหมาะสมของช่วงอายุ ซึ่งประโยชน์ของการเล่นเกมกระดาน คือ การฝึกการเข้าสังคม เรียนรู้การรอคอย การต่อรอง คิดวิเคราะห์ ซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) โทร 076-379012 Facebook: PK CIC

Comments

comments