Grand Opening “ดูแลกัน ฉันท์ครอบครัว”

Grand Opening “ดูแลกัน ฉันท์ครอบครัว”    

          โรงพยาบาลสิริโรจน์ หนึ่งในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ จัดงาน Grand Opening “ดูแลกัน ฉันท์ครอบครัว” ตามแนวคิดโครงการ “ต้อนรับอย่างอบอุ่น ทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกัน” พร้อมเปิดคลินิกเด็ก Children’s Clinic สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต Phuket International Dermatology Institute (PDI) คลินิกอายุรวัฒน์ Ayuravadhana Geriatric Clinic และเปิดตัวบัตร Expat Privilege Card มอบสิทธิพิเศษสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนัก
ในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 คุณวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Grand Opening “ดูแลกัน ฉันท์ครอบครัว” โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในเครือดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน คณะสื่อมวลชนและประชาชน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ บริเวณชั้น 3 อาคารภูเก็ตอินเตอร์ชั่นแนล โรงพยาบาลสิริโรจน์
นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้และกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า จากเจตนารมณ์เดิมของนายแพทย์อนุโรจน์ ธารสิริโรจน์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสิริโรจน์ ที่ต้องการให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของคนท้องถิ่น แต่เนื่องจากช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลสิริโรจน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ อันประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก ซึ่งทางคณะผู้บริหารเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ ยังคงยึดเจตนารมณ์เดิมของผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลที่จะยังคงเป็นที่พึ่งของคนภูเก็ต ชาวจังหวัดใกล้เคียง และชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเช่นเดิม
เพื่อเน้นย้ำเจตนารมณ์ข้างต้นและสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศในโรงพยาบาล
ที่ยังคงไว้ซึ่งการดูแลคนท้องถิ่นที่ให้การดูแลทุกช่วงวัย ตั้งแต่ตั้งเริ่มตั้งครรภ์ คลอด วัยเด็ก จนถึงวัยผู้สูงอายุ ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้บริหารเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ จึงเล็งเห็นความสำคัญและจัดงาน Grand Opening “ดูแลกัน ฉันท์ครอบครัว” ตามแนวคิดโครงการ “ต้อนรับอย่างอบอุ่น ทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกัน” พร้อมเปิดคลินิกเด็ก Children’s Clinic สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต Phuket International Dermatology Institute (PDI) คลินิกอายุรวัฒน์ Ayuravadhana Geriatric Clinic และเปิดตัวบัตร Expat Privilege Card
สำหรับคลินิกเด็ก Children’s Clinic ปรับโฉมใหม่สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับเด็กๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท เลโก้ไทยแลนด์ ในการตกแต่งคลินิกให้ดูมีสีสัน ทันสมัย ตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งเป็นการเสริมจินตนาการ สร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ด้านสถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต Phuket International Dermatology Institute (PDI) ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั้งด้านความสวยงามและการรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนัง และคลินิกอายุรวัฒน์ Ayuravadhana Geriatric Clinic เปิดให้บริการดูแลลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ เพิ่มบริการด้านคลินิกวัคซีนเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วย
นอกจากนี้ด้วยจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในประเทศไทย ดังนั้นทางโรงพยาบาลสิริโรจน์ จึงได้เปิดตัวบัตร Expat Privilege Card เพื่อมอบสิทธิพิเศษชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ ทั้ง 3 โรงพยาบาล (โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก)
คุณวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า โรงพยาบาลสิริโรจน์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต ที่มีผู้เข้ามารับบริการทั้งคนภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียง และชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก อีกทั้งจากเจตนารมณ์และความตั้งใจของคณะผู้บริหารเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ ที่ประสงค์จะให้ผู้เข้ารับบริการได้รับประโยชน์อันสูงสุดทั้งด้านการรักษา และความสะดวกสบายในด้านการให้บริการ ประกอบกับศักยภาพของโรงพยาบาลที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ยืนยันถึงความพร้อมการดูแลลูกค้าในทุกช่วงวัยและดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงพยาบาลสิริโรจน์จะอยู่เคียงคู่คนภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียงและชาวต่างชาติ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

IMG_2298IMG_2349IMG_2404IMG_2450

Comments

comments