International Jazz Day 2016

PHUKET: เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดงาน International Jazz Day พร้อมด้วยนายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ นักดนตรี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ พื้นที่ถนนชนะเจริญ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

International Jazz Day (3)

 

นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การ Unesco องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม  แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปีเป็นวัน “International Jazz Day” จึงนำไปสู่การฉลองวัน แจ๊สสากลอย่างเป็นทางการขึ้นในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้แพร่หลายไปทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับในจังหวัดภูเก็ต  การจุดประกายการจัดกิจกรรม “Phuket International Jazz Day” เกิดจากการรวมตัวของภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่นครภูเก็ตและผู้ที่มีความรักและชื่นชอบดนตรี jazz สร้างความเข้มแข็ง เพื่อนำความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต ถือเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้ผู้ที่รักและหลงใหลในดนตรี jazz รวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป  จนสามารถเพิ่มจำนวนวงดนตรีแจ๊สและผู้เข้าร่วมงานได้มากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นปีที่ ๕ และยังคงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงพร้อม  ก้าวเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็ง มุ่งมั่น ควรค่าแก่การชื่นชมเพื่อนำมาซึ่งความประสิทธิผลร่วมกัน

 

International Jazz Day (6)

 

ทราบว่าการจัดงานครั้งแรก เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนกลุ่มเล็กๆ ที่ชื่นชอบดนตรี jazz โดยมีแนวคิดเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช องค์อัครศิลปินที่ยิ่งใหญ่ของโลก ทรงชื่นชอบดนตรี jazz และพระองค์ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลงมาตั้งแต่ทรงพระชนมายุได้เพียง ๑๘ พรรษา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘  และจนถึงปัจจุบันได้พระราชนิพนธ์ไว้ถึง ๔๘ เพลง รวมทั้งเป็นการร่วมฉลอง ร่วมสังสรรค์ วัน “International Jazz Day”ด้วย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้                    ถือเป็นนิมิตรหมาย ที่ดีและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเทศบาลนครภูเก็ตที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  จัดงาน “Phuket International Jazz Day” ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีสากลพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิลปิน  นักดนตรีในระดับภูมิภาคเอเซีย ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

 

International Jazz Day (2)

 

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า ขอชื่นชมและขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยความจริงใจ ประกอบด้วยคุณธิดาภรณ์ มังกรแก้ว / Mr.Jeffrey Sevilla และทีมงาน ในการผสานความร่วมมือ   ร่วมแรง ร่วมใจให้การจัดงาน “Phuket International Jazz Day” เกิดผลสัมฤทธิ์ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น  จนสามารถสร้างความสุขความบันเทิงให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบดนตรี jazz ในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างดีและขอให้การจัดงาน “Phuket International Jazz Day” ประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการและขอให้ดนตรีjazz คงอยู่คู่พี่น้องชาวนครภูเก็ตและผู้ที่ชื่นชอบทั้งชาวไทยและต่างชาติ  อันจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

Comments

comments