โรงแรม เจดับ เบิ้ล ยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดงานพิธีเปิด ไฟต้นคริสมาส์ต  ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข

1 ธันวาคม 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย – โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปาต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข โดยการจัดงานพิธีเปิดไฟต้นคริสมาสต์ ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม ณ  บริเวณล้อบบี้ ต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์สูง 5 เมตร พร้อมตกแต่งประดับประดาไฟตั้งแต่ทางเข้า
โรงแรม ลานโถงของลอ้ บบี้ สวนและพื้นที่โดยรอบภายในรีสอร์ท เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้น ความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับแขกผู้เข้าพักภายในโรงแรม
.

โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดให้มีการจัดงานพิธีเปิดไฟต้นคริสมาสต์ เป็นครั้งแรก นำกล่าวเปิดพิธีโดยนายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม โดยได้ เรียนเชิญเด็กผู้โชคดีร่วมกดเปิดไฟสัญญาณต้นคริสมาสต์ภายในงานยังมีการแสดงร้องเพลงประสานเสียงขับกล่อมอยา่ งไพเราะในคา่ํ คืนแห่งความสุขนี้ โดยตัวแทนนักเรียนทั้ง 21 ท่านจากโรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา และบริการเครื่องดื่มและอาหารให้กับแขกผู้เขา้ ร่วมงานทุกท่าน

.
“พิธีเปิดไฟต้นคริสมาสต์ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขในแต่ละปี เป็นช่วงเวลาของทุกคนในครอบครัวได้มารวมตัวและแบ่งปันความสุขร่วมกัน กระผมขอขอบพระคุณแขกผู้มีอุปการะคุณทกุ ท่านที่สนับสนุนและเลือกใช้บริการโรงแรมของเราอยา่ งต่อเนื่อง และขออวยพรให้แขกทุกทา่ นและครอบครัวมีความสุขสนกุ สนานไปกับการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่นี้” กล่าวโดย นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

Comments

comments