Me Up Group ชวนเยาวชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยคีตมหาราชแห่งแผ่นดิน “ในดวงใจนิรันดร์”

สถาบัน Dance Me Up & Play Me Up ในเครือ Me Up Group ร่วมกับ  สมาคมนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยครูกิ๊บ – เขมิษา บุณยเกียรติ ผู้บริหารสถาบัน Me Up Group ชวนน้องๆ เยาวชนร่วมถ่ายทอดศิลปะการแสดงบัลเล่ต์และบทเพลงพระราชนิพนธ์  เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในงาน Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์”  ณ ลานกิจกรรมอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานศิลปะการแสดง พร้อมผู้มีชื่อเสียงในวงการ นักธุรกิจ นักแสดงและศิลปิน มาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม อาทิ พล.ต.อ.สุรพล ธนโกเศศ, พล.ต.ต.วรินทร์ บุณยเกียรติ, พล.อ.มงคล เผ่าพงษ์คล้าย, พุฒินันท์ เลิศเชาวสิทธิ์, ณพัศศศิ เบญจกุล, อรินท์มาศ บุญครองทรัพย์, ครอบครัวพีท ทองเจือ, พจนารถ ซีบังเกิด และอีกมากมายที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้

ซึ่งในงานนี้ คณะครูและเด็กๆ ได้ร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงดนตรี  และการแสดงเต้นร่วมสมัยกว่า 20 ชุดการแสดง เช่น ชุดในหลวงในดวงใจ, ชุดแสงเทียน, ชุดใกล้รุ่ง, ชุดความฝันอันสูงสุด  และ ชุดการแสดงอาทิตย์อับแสง เป็นการแสดงเต้น Contemporary dance ประกอบการขับร้อง ซึ่งครูกิ๊บเป็นผู้ขับร้องและควบคุมการแสดงเองอีกด้วย

รูกิ๊บ – เขมิษา บุณยเกียรติ ผู้บริหารสถาบัน Me Up Group กล่าวว่า ในฐานะที่เกิดมาเป็นคนไทย อยู่ในแผ่นดินของประเทศไทย เรามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้  วันนี้ดีใจมาก ที่ได้นำคณะครูและนักเรียนของสถาบันฯ น้องๆ เยาวชนมาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ ร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจ ทักษะ และการทำงานร่วมกัน แม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ทำให้สังคมของเรามีความมั่นคง และเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป                                                                                                              

 

…กิจกรรมในวันนี้ ทุกคนทุ่มเทและตั้งใจอย่างเต็มที่ในการถ่ายทอดศิลปะการแสดง ทั้งการเต้น การดนตรี และการขับร้อง ที่จะทำให้หัวใจของคนไทยทุกๆ คน ตราบตรึงอยู่…ในดวงใจนิรันดร์    น้อมเกล้าอาลัยทุกดวงใจไทยทั้งชาติ  กราบแทบเท้าฝ่าพระบาทสู่สวรรค์  ร่วมถวายความรำลึกชั่วนิรันดร์ ทุกคืนวันจะน้อมทำแต่ความดี  ลูกจักขอตั้งดวงจิตอธิษฐาน   ดลบันดาลให้องค์ท่านจงสุขศรี  เราชาวไทยจักรู้รักสามัคคี  เหมือนดังที่พระองค์ทรงตรัสมา พระราชดำรัสที่พระองค์ทรงให้ไว้    เราชาวไทยจักปฏิบัติตามทุกทั่วหล้า  เรียนรู้ความพอเพียงด้วยปัญญา  รู้คุณค่า รู้วิริยะ รู้อดทน

           

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย…ธ สถิตในดวงใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์                                 

Comments

comments