Peranakannitat Museum พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณ วัฒนธรรมพื้นเมืองภูเก็ต

PHUKET : พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ Peranakannitat Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมสิ่งของ โบราณวัตถุ เครื่องใช้เก่าแก่ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน เช่น ตราชั่งจดหมายโบราณ เครื่องพิมพ์โทรเลขโบราณ หนังสือเรียบเรียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จัดแสดงภาพถ่ายในสมัยโบราณ ตึกสถาปัตยกรรมแบบภูเก็ตดั้งเดิมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตและชาวปีนัง ที่เดินทางติดต่อกันเพื่อค้าขายแร่ดีบุก อาหาร และ สินค้าต่างๆ จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านอื่นๆ ตามมา เช่น การศึกษา การเมืองการปกครอง ซึ่งกลายมาเป็นวัฒนธรรมบาบ๋า-เพอรานากัน อันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อการศึกษาเรียนรู้อย่างยั่งยืนแก่คนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตต่อไปในอนาคต

4-พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ภูเก็ต

3-พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ภูเก็ต

5-พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ภูเก็ต

6-พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ภูเก็ต

9-พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ภูเก็ต

8-พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ภูเก็ต

7-พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ภูเก็ต

2-พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ภูเก็ต

นอกจากนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ยังมีมุมถ่ายภาพสวยๆ และช่างภาพมืออาชีพที่คอยให้บริการเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก พิเศษสามารถรับรูปได้ทันที ภาพเล็กราคา 50 บาท ภาพใหญ่ 200 บาท จะมาเดี่ยวหรือหมู่คณะก็ราคาเดียว พร้อมบริการทำโปสการ์ดจากภาพที่ถ่าย Selfieมีบริการส่งไปรษณีย์ให้ด้วย ใครสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งอยู่ที่ตึกธนาคารชาร์เตอร์เก่า ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ เปิดให้บริการจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น.

Comments

comments