Phuket Car Free Day 2017

ภูเก็ตจัด Phuket Car Free Day 2017 ปล่อยขบวนจักรยานศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 6.00 น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดงาน และร่วมปั่นจักรยาน Phuket Car Free  Day 2017 ร่วมกับนางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี  ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต นายกิติภูมิ ทองลิ่มชินกฤต ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ฝั่งศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต)

.

img_9145

.
เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนขึ้นทั่วโลก โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลกระทบทางธรรมชาติอย่างรุนแรง และนำไปสู่การเกิดอุทกภัย การเพิ่มอุณหภูมิความร้อนที่สูงขึ้นในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย จึงได้เริ่มต้นร่วมรณรงค์วัน Car Free Day ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เช่นเดียวกันกับประชาชน ใน 848 เมืองของ 25 ประเทศยุโรปและนอกยุโรปได้ร่วมรณรงค์ภายใต้โครงการวัน Car Free Day เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกับชมรมจักรยานภูเก็ต สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กำหนดจัดโครงการ Phuket Car Free Day เพื่อปลุกจิตสำนึก ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและเผยแพร่วิธีการประหยัดน้ำมันในการเดินทาง โดยดึงกระแสการรณรงค์ประหยัดน้ำมันที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาเป็นแรงกระตุ้น ร่วมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อการประหยัดน้ำมัน ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นพาหนะที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงใดๆ ไม่สร้างมลพิษในการปล่อยควันพิษ ไม่มีปัญหามลภาวะทางเสียง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดการใช้น้ำมัน ลดปัญหามลพิษ  ลดปัญหาโลกร้อน เพิ่มพลังกาย ร่วมใจใช้จักรยาน เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ขี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

.

img_9149

.

สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานในครั้งนี้ จะเริ่มต้นและสิ้นสุดเส้นทาง ณ บริเวณสวนเฉลิม     พระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี (หน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต) รวมระยะทางไป – กลับ 11 กิโลเมตร

Comments

comments