Phuket Lobster Festival 2016 เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐจังหวัดภูเก็ต และชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกรจังหวัดภูเก็ตแถบอันดามัน เตรียมจัดงาน Phuket Lobster Festival 2016 เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กุ้งมังกร 7 สี ของดีของเด่น จ.ภูเก็ต ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2559 ผ่าน Signature Menu ที่เสิร์ฟในร้านอาหารทั่วเกาะภูเก็ต อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกร ให้สนใจมาเลี้ยงกุ้งมากขึ้นอีกด้วย

AW_Poster

Comments

comments