จังหวัดภูเก็ตประกอบพิธีบวงสรวงปูย่าตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง เนื่องในงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562

12 มี.ค.62 เวลา 18.0

Let’s go!

ชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกวนกาละแม 9 กระทะเนื่องในงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562

ชาวจังหวัดภูเก็ต ร่ว

Let’s go!

จังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562

จังหวัดภูเก็ต แถลงข่

Let’s go!