10 องค์กรในจังหวัดภูเก็ต ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลอื่น ในสถานการณ์ COVID-19

10 องค์กรภายในจังหวั

Let’s go!

รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดสำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 29 มิถุน

Let’s go!

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชม และ รับฟังบรรยายการดำเนินการโครงการของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)

เมื่อวันที่ 16 มีนาค

Let’s go!