ศูนย์ CIC ภูเก็ต สะพานหิน จัดนิทรรศการดิจิตัล ชวนเที่ยวฝรั่งเศสผ่านสมาร์ทโฟน

ศูนย์พัฒนาทักษะและกา

Let’s go!

CIC สนุกคิด-สนุกเล่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

กิจกรรมรายสัปดาห์ CI

Let’s go!

กิจกรรม “ค้นหาตัวตน” เสริมศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์

แหล่งการเรียนรู้สัญจ

Let’s go!

หนังสั้น Andaman Short Film #3 โดยศูนย์ CIC นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวคว้าชนะเลิศ

เทศบาลนครภูเก็ตและศู

Let’s go!

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน ประจำปี 2561”

สำนักงานอุทยานการเรี

Let’s go!

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนภูเก็ตให้การต้อนรับคณะกรรมการ สมาชิกและที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนกระบี่

ศูนย์พัฒนาทักษะและกา

Let’s go!