รพ.สิริโรจน์ ส่งต่อความรู้ First Aid / CPR สู่คนรุ่นใหม่ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในกรณีฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสิริโรจน์ (

Let’s go!

เพราะคุณคือคนสำคัญ เราจึงให้มากกว่าการรักษาพยาบาล ลดอาการเจ็บป่วยด้วยการเพิ่มความสุขและเสียงหัวเราะ

โรงพยาบาลสิริโรจน์ (

Let’s go!