Takuapa My Home 2 : The Living Legends of Takuapa

ตะกั่วป่า พังงา : ก้าวสู่ปีที่ 2 สำหรับนิทรรศการเล็กๆที่จะทำให้เราคิดถึงบ้าน ปีนี้คึกคักกว่าปีที่แล้ว คงเพราะมีคนคิดถึงบ้านเพิ่มเยอะขึ้น สมาชิก“ตะกั่วป่ามายโฮม” ยังคงมุ่งมั่นช่วยกันจัดงาน เพื่อบอกเล่าเมืองเล็กๆแห่งนี้ ให้เป็นที่รู้จัก และบ้านเกิดของพวกเขากลับมาคึกคักอีกครั้ง ครั้งนี้หยิบเอาเรื่องราวบุคคลที่เป็นตำนานของตะกั่วป่าที่ยังมีชีวิตอยู่ 5 ท่าน มาจัดนิทรรศการในคอนเซ็ปต์ “ตำนานที่ยังมีลมหายใจ”

2-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

3-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

4-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

5-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

6-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

7-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

8-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

9-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

10-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

11-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

12-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

13-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

14-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

15-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

16-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

17-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

18-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

19-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

20-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

21-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

22-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

23-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

24-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

25-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

26-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

27-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

28-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

29-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

30-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

31-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

32-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

33-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

34-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

35-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

36-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

37-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

38-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

39-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

40-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

41-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

42-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

43-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

44-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

45-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

46-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

47-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

48-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

49-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

50-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

51-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

52-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

53-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

54-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

55-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

56-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

57-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

กิจกรรมน่าสนใจในงานนี้ มีทั้งนิทรรศการภาพถ่ายจากช่างภาพชื่อดัง อมาตย์ นิมิตภาคย์ , สุรัตน์ จริยวัฒนวิจิตร หนึ่งในสิบช่างภาพแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทยสายเลือดตะกั่วป่า และ ช่างภาพชื่อดังอีกมากมาย ในงานยังพาคุณย้อนอดีตชมหนังสั้นที่บอกเล่าเรื่องราวของตะกั่วป่า ณ โรงหนังกลั่นแก้ว

ยังพอมีเวลาสำหรับคนที่จะไปชมนิทรรศการ Takuapa My Home2 เขาจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 21 ตุลาคม2558 ที่ตลาดเก่าตะกั่วป่า จ.พังงา

58-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

59-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

60-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa

มาช่วยกันต่อลมหายใจของตะกั่วป่า ไม่ให้ถูกลืมเลือนไปกับกาลเวลา

61-Review-Takuapa-My-Home-2-The-Living-Legends-of-Takuapa ขอบคุณ SENTIDO Graceland Khao Lak Resort & Spa

Comments

comments