ไทยเบฟ เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ (Serve Responsibly)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มครบวงจรระดับภูมิภาค มีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีๆ สู่สังคมโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในแนวทางสร้างสรรค์และตระหนักในรื่องความรับผิดชอบ

โดยมีพันธกิจในเรื่องของการกระตุ้นเตือนผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกในการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องของนโยบายการบริหารงานด้านการกำกับดูแลตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัดโดยไม่ทำการตลาดสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้บริโภคที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ณ จุดที่มีการแสดงคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น ทั้งนี้ไทยเบฟจึงได้มีการต่อยอดและขยายผลกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไปยังกลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภค จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดทำ โครงการ Serve Responsibly (เซิร์ฟ เรสพอน ซีบรี้) หรือ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง ซึ่งเป็นการบริหารงานด้านการกำกับดูแลตนเอง

 à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และหมวก
 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

Comments

comments