THAI Smile Agency Southern Top Award

คุณเนตรนภางค์ ธีระวาส รองประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์และการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด จัดงานสัมนาตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์ พร้อมเลี้ยงขอบคุณและมอบรางวัล THAI Smile Agency (Southern) Top Award ให้กับตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ภาคใต้ตอนบน ณ  โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

โดยมี น.ส.เนตรนภางค์ ธีระวาส รองประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์และการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัล THAI Smile Agency (Southern) Top Award ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารภาคใต้ ที่สามารถทำยอดสูงสุดให้แก่ 4 บริษัท นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการจับรางวัลตั๋วเครื่องบินเส้นทางต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย เพื่อเป็นการตอบแทนตัวแทนจำหน่ายที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

DSC_4938

Comments

comments