The BBC Phuket เปิดตึกเก่า ใจกลางเมืองภูเก็ต

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.59 เวลาประมาณ 17.09 น. ที่ทำการธนาคารกรุงเทพฯ พานิชย์การ หรือ ธนาคาร BBC ซึ่งเป็นตึกเก่า หลังจากตระกูล “เวชวนิชสนอง” ได้ประมูลมาเมื่อ 16 ปีที่แล้ว

ได้มีพิธีเปิดกิจกรรม “The BBC Phuket : เปิดตึกเก่า เล่าอนาคต” โดยพิธีเปิดในได้รับเกียรติจาก นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต เป็น

ประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติมาร่วมยินดีเป็นจำนวนมาก
นายถาวร จิรพัฒนโสภณ ประธานในพิธี กล่าวถึง กิจกรรมในครั้งนี้ว่า  “The BBC Phuket : เปิดตึกเก่า เล่าอนาคต” จากเดิมตึก BBC เป็นที่ตั้งของธนาคารกรุง

เทพพาณิชยการ หรือ ธนาคาร BBC ซึ่งหลังจากธนาคารแห่งนี้ได้มีการขายทอดตลาด ตระกูล “เวชวนิชสนอง” ได้ทำการประมูลมาตั้งแต่ 16 ปี ที่แล้ว ซึ่งเมื่อถึงวันนี้ทายาทของตระกูล

ได้ทำการเปิดตึกแห่งนี้เพื่อต้องการให้ตึกแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และเพื่อให้ชาวภูเก็ตมีพื้นที่ใจกลางเมืองในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่มีพื้นที่ในการจัดแสดงสินค้าหรือ

ธุรกิจ ตึกแห่งนี้มีจำนวน 5 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 งาน 33 ตารางวา เป็นตึกที่อยู่คู่กับชาวถนนพังงา และชาวภูเก็ตมาอย่างช้านาน ไม่ว่าตึกแห่งนี้จะดำเนินธุรกิจอะไรต่อไปในอนาคต หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะสร้างประโยชน์แก่ชาวถนนพังงา และชาวภูเก็ต ไม่มากก็น้อย ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จ และให้ตึกแห่งนี้เป็นแหล่งธุรกิจ ที่เป็นที่รู้จักอีกครั้งในอนาคตข้างหน้าต่อไป
ในพิธีเปิดได้จัดให้มีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพื้นเมืองนำโดย อแมนด้า ชาร์ลีน ออบดัม มิสแกรนด์ภูเก็ต และ นายแบบ นางแบบ กิตติมศักดิ์ อาทิ คุณพลอย วาณิชพันธ์ ทายาทธุรกิจป้าย

โฆษณา Adex Sign Industry,คุณพิมพ์นารี ณ นคร ทายาทธุรกิจสปา Kim Massage & Spa, คุณชนกนันท์  โชติกิจสมบูรณ์ ทายาทธุรกิจรุ่นที่ 2 ราชา

ประดับยนต์, คุณภัทรทิวา อัคสินธวังกูร เจ้าของร้านและผู้ก่อตั้งร้าน Hidden Pot Bakert & Cafe, คุณลักคณา โบบทอง ทายาทธุรกิจส่งออกและแปรรูป และเป็นตัว

แทนจาก เจีย ลิปสติก JIA Lipstick by Miss hollywood, คุณพฤทธิ์ โชติกิจสมบูรณ์ ทายาทราชาประดับยนต์ ผู้ก่อตั้ง ราชาฟิล์ม Building &

Automatic Gate, คุณศศิธร จันทร์ชูวณิชกุล ทายาท ภูเก็ต โกรเซอร์รี่, คุณอรวรรณ เมฆารักษ์กุล ผู้สืบสานธุรกิจวอชิงตันการแว่น  และข้าวไรซ์ เบอร์รี่ แบรนด์ ทิชาไรท์, คุณ

ต่อพงษ์ ทอรี่ วงศ์วัฒนกิจ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง Torry Ice Cream ไอศครีม แบรนด์ภูเก็ต,คุณภาวดี สุวัณณาคาร ทายาทธุรกิจจิวเวอร์รี่ เครื่องประดับ บริษัท ทวีสุวัณณ์ จำกัด,

คุณธฤต ลิ่มวรวิวัฒน์ ทายาทธุรกิจสิ่งทอร้านโชคทวี และผู้ก่อตั้ง Duel Shop ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจร่วมชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน และสุดท้ายได้รับการเอื้อเฟื้ออาหารมื้อค่ำให้

กับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จากคุณคิ้ม ร้านตู้กับข้าว ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึก BBC นี้อีกด้วย…

DSC_0020

Comments

comments