เด็กและผู้ปกครองนับพันร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลากูน่าภูเก็ต

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา กลุ่มรีสอร์ทครบวงจรลากูน่าภูเก็ตได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรมริมน้ำลากูน่าโกรฟ

.

งานในปีนี้ได้ต้อนรับเด็กๆและผู้ปกครองกว่า 3 พันคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยลากูน่าภูเก็ตได้สร้างสรรค์รูปแบบของงาน รวมทั้งซุ้มเกมส์แสนสนุก ม้าหมุน กิจกรรมล่องเรือทัวร์สัมผัสบรรยากาศรอบลากูน่าภูเก็ต ลูกโป่งและของที่ระลึกแก่เด็กๆ รวมทั้งกิจกรรมสาระบันเทิงอีกนานาชนิด ตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่มีความกล้าแสดงออก ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพของสังคมต่อไป นอกจากนี้ เด็กๆและผู้ปกครองยังได้ร่วมสนุกหน้าเวทีการแสดงเพลงฉ่อย 3 น้า (น้าโย่ง – น้าพวง – น้านง) การแสดงดนตรีและความสามารถพิเศษบนเวทีโดยเด็กๆในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไฮไลท์พิเศษของงาน

.

วันเด็กแห่งชาติของไทย จัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในทุกๆปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ฉลองความสนุกและใช้เวลากับครอบครัวอย่างคุ้มค่า

Comments

comments