Trang Province Community Phuket set ‘English on tour’ helping upcountry children improve English skills

ชมรมชาวตรังจังหวัดภูเก็ต หยิบยื่นโอกาส ถ่ายทอดประสบการณ์ จัด”โครงการ English on tour” เติมฝัน ปั้นอนาคต พาครูเจ้าของภาษา สอนเด็กในบ้านเกิด ที่ห่างไกล และกันดาร

.
เมื่อเวลา 113.0 น.วันที่ 7 ธ.ค.นี้ นายบุญจวน พานิช ผู้พิพากษา รองหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานชมรมชาวตรังจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ทุกปีชมรมชาวตรังจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสาธารณะประโยชน์ ทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรัง (ถิ่นบ้านเกิด) อยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้ได้จัดโครงการ English on tour ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา มีการนำครูเจ้าของภาษอังกฤษ ไปสอนให้ความรู้ภาษอังกฤษ กับน้อง ๆ นักเรียนที่โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ครั้งนั้นถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดีจากครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน อย่างมาก และหลังจากที่มีการจัดโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น คณะกรรมการชมรม ฯ ก็กลับมาประเมินผลของการจัดโครงการดังกล่าว โดยทุกคนลงมติ ว่า อยากให้โครงการนี้จัดขึ้นทุกปีและบรรจุอยู่โครงการแผนการบริหารงานของชมรมชาวตรังฯ ต่อไป แม้นว่าตนจะไม่ได้เป็นประธานชมรมชาวตรังฯ แล้วก็ตาม แต่โครงการนี้ก็จะจัดต่อเนื่องต่อไป
.

นายบุญจวน กล่าวอีกว่า สำหรับปีนี้ทางชมรมได้มีหนังสือสอบถามโรงเรียนต่างๆใน จ.ตรัง มีการตอบรับเข้ามาหลายโรงเรียน แต่ทางคณะกรรมการชมรมฯเลือกไปจัดโครงการที่โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 โดยจะมีครูเจ้าของภาษประมาณ 20 คน จะร่วมเดินทางไปสอนนักเรียน ทั้งทักษะการฟัง – การพูด -การอ่าน -การเขียน ครูจะถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ ให้น้องๆ ส่วนพี่ๆจากชมรมชาวตรังฯ นำโอกาสดีๆไปให้น้องๆ อยากให้น้องๆได้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และโอกาส ที่พี่ๆ ยื่นให้มากที่สุด อย่ากลัวฝรั่ง อย่ากลัวที่จะพูดผิด อย่ากลัวเพื่อนๆจะหัวเราะ ต้องกล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และหมั่นฝึกพูดบ่อยๆ เชื่อว่าน้องๆทุกคนทำได้ โอกาสที่พี่ๆให้วันนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก เพราะในอดีตพี่ๆไม่เคยได้รับโอกาสดีอย่างเช่นน้องๆทุกคน นายบุญจวน กล่าว

Comments

comments