โรงแรมตรีสรา

60/1  หมู่ 6  ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

.
www.montarahospitality.com

Comments

comments