World Spa & Wellness Asia จัดสัมมนา ที่ โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

23 พฤษภาคม 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย – นิตยสาร “World Spa & Wellness จัดงานสัมมนา “The World Spa & Wellness Asia 2018 Convention” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม ณ โรงแรม เจดับเบิ้ลยูแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา

.
การสัมมนาจัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายผู้นำฝ่ายบริหาร เจ้าของธุรกิจสปา โรงแรม และศูนย์สุขภาพต่างๆ ได้แบ่งปันประสบการณ์และกลยุทธ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินการธุรกิจสปาให้ประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมงานทั้งสองร้อยห้าสิบคน ตัวแทน จากประเทศฝั่งยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย การสัมมนาประกอบไปด้วยประเด็นสำคัญในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น วิธีการควบคุมเนื้อหาในสื่อดิจิทัลของการค้าปลีก สปาให ้ประสบความสำเร็จ การจัดการผลตอบแทน การติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงอัตราเงินเดือนที่แนะนำสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมสปา

.

ลินดา โอเวอร์แมน ผู้อำนวยการ มันดารา สปา โรงแรม เจดับเบิ้ลยูแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา ได้รับเชิญ จาก World Spa & Wellness Convention 2018 ให้ เป็นหนึ่งในผู้บรรยาย ในหัวข้ออภิปราย เรื่อง “No Sex Please – We’re Professional” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศในอุตสาหกรรมสปา โดยผู้ร่วมอภิปรายได้ร่วมให ้คำแนะนำ พร้อมแนะแนวทางในการแก้ไขและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได ้อย่างมืออาชพ

Comments

comments